GURU INDONESIA

Berbagi Informasi Untuk Guru Indonesia

Materi PAI SMP ppt

October 2nd, 2012

Sebelum download daftar dulu akunt google karena file berikut adalah dokument google.

SILAHKAN DOWNLOAD

MATERI PELAJARAN DALAM BENTUK PPT

KELAS 7
Hukum Bacaan Lam Samsyiyah dan Lam Qomariyah
Iman Kepada Allah
Asmaul Husna
Perilaku Terpuji
Thoharoh (Bersuci)
Sholat Wajib
Sholat Berjamaah dan Munfarid
Sejarah Nabi Muhammad SAW
Hukum Bacaan Nun Mati / Tanwin dan Mim Mati
Iman Kepada Malaikat
Kerja Keras, Tekun, Ulet, dan Teliti
Sholat Jumat
Sholat Jamak dan Qoshor

Kelas 8
Hukum Bacaan Qolqolah dan Ro’
Iman kepada Kitab Allah
Zuhud dan Tawakal
Ananiah, Ghadab, Hasad, Ghibah, Namimah
Sholat Sunah Rawatib
Macam-macam Sujud
Puasa Wajib dan Sunah
Zakat Fitrah dan Mal
Sejarah Nabi Muhammad SAW
Hukum Bacaan Mad dan Waqaf
Iman kepada Rasul
Adab Makan dan Minum
Dendam dan Munafiq
Binatang yang Halal dan Haram
Perkembangan Ilmu Pengetahuan (Abbasiyah)

Kelas 9
Surat At-Tiin
Hadits tentang Menuntut Ilmu
Iman kepada Hari Akhir
Qonaah dan Toleransi
Aqiqah dan Qurban

Aqiqah dan Qurban
Haji dan Umrah
Islam di Nusantara
Iman kepada Qada dan Qadar
Surat Al-Insyirah
Sifat Takabur
Sholat Sunah
Kitabun Nikah
Tradisi Islam

Comments

comments

Comments

2 Comments

RSS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

GURU INDONESIA

Berbagi Informasi Untuk Guru Indonesia